หน้าเว็บไซต์เฉพาะกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนการศึกษา
ทุนสำหรับอาจารย์ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ (แบบพิมพ์ มข-ปอ) และจัดส่งไปยัง กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ โทร.44400-44404 โทรศัพท์: 0-4320-2059

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (งวดที่ 1) และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 (งวดที่ 2)

เอกสารดาวน์โหลด

- เอกสารดาวน์โหลด 1 ประกาศรับสมัครทุนฯ  ใช้ไฟล์แนบ...... 2984-18-12-57-รับสมัคร2558.pdf

- เอกสารดาวน์โหลด 2 ประกาศหลักเกณฑ์สมัครทุนฯ  ใช้ไฟล์แนบ..... 2983-18-12-57-หลักเกณฑ์2558.pdf

- เอกสารดาวน์โหลด 3 ใบสมัครทุนฯ ปี 2558  ใช้ไฟล์แนบ.....ใบสมัครทุน มข ปี 2558 (มข-ปอ)-ศศ.ต่อ.docx