ในวาระครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ภูมิใจเสนอการแสดงดนตรีโดย “วงดุริยางค์ทหารอากาศสหรัฐอเมริกาแห่งแปซิฟิก”
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เวลา 18.00 – 20.00 น.
ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เข้าชมฟรี

สำรองที่นั่ง >>


*ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งของท่านให้ผู้สำรองลำดับถัดไป ในกรณีดังนี้:
1. ไม่มารับบัตรชมภายใน 3 วัน หลังจากการสำรองที่นั่ง
2. เข้าชมการแสดงหลังเวลา 18.30 น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 043 202 059

……………………………………………..In the bicentennial anniversary of official contact between the United States of America and Thailand, Khon Kaen University and the U.S. Embassy proudly present The United States Air Force Band of The Pacific-Asia
Tuesday, June 25, 2019
6 PM - 8 PM
Fine and Applied Art Theater, Faculty of Fine and Applied Arts
Khon Kaen University

Free entry

Reservation >>

 

*Please be noted that the ticket will be transferred to the next audience in case of:
1. No ticket receiving after 3 days of reservation
2. Attending theatre after 6.30 PM.


For more information: Tel. +66 43 202 059

Copyright © International Affairs Division, Khon Kaen University, Thailand. All Rights Reserved.