» บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Learning Engagement: How to Incorporate Gamification into the Learning Environment (522 Views)

ขอเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Learning Engagement: How to Incorporate Gamification into the Learning Environment โดยคุณตรัง สุวรรณศิลป์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ และผู้เขียนหนังสือ "เกมมิฟิเคชั่น Gamification จูงใจคนด้วยกลไกเกม"

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 14.30 - 16.00 น.

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting 

ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/xixpp

ผู้ลงข่าว: จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 21 ธันวาคม 65