» General Scholarships

25 กันยายน 66
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Prefectural University of Hiroshima (Spring –2024) ณ ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ...[Read More]
25 กันยายน 66
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Feng Chia University (Spring –2024) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี...[Read More]
19 กันยายน 66
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chinese Culture University (Spring –2024) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Chinese Culture University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาในโครงการแ...[Read More]
13 กันยายน 66
Free Online Japanese language courses in Fall 2023 ณ MIE University ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่นให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ ประจำภาคฤดูใบไม...[Read More]
13 กันยายน 66
เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Cheng Kung University (NCKU) Spring – 2024
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี ...[Read More]