» General Scholarships

7 มกราคม 65
ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ(JCC) ประจำปีการศึกษา 2564
ด้วยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ ฯ ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯโดยจัดสรรทุนใ...[Read More]
5 มกราคม 65
ทุนปริญญาเอก-ปริญญาโท 2022-2023 (ASEAN University Network: AUN) ภายใต้โครงการ Chinese Government Scholarship-AUN Program
ทุนปริญญาเอก-ปริญญาโท 2022-2023 (ASEAN University Network: AUN) ภายใต้โครงการ Chinese Government Scholarship-AUN Program ...[Read More]
20 ธันวาคม 64
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “Asean+ ONE Scholarship” จาก Ajinomoto Foundation ประจำปี 2566
ด้วย “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ปีที่ 12 พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดั...[Read More]
20 ธันวาคม 64
Guanghua School of Management, Peking University Scholarships 2022 (International PhD Program)
Guanghua School of Management, Peking University Scholarships 2022 (International PhD Program)...[Read More]
8 ธันวาคม 64
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563-2564
สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเป...[Read More]
3 ธันวาคม 64
เปิดรับสมัคร Online Exchange Program (April 2022) ณ MIE University ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่นให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ MIE University Online Exchange...[Read More]