» General Scholarships

30 มกราคม 62
The University Leipzig เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมโค้ชกีฬา ณ ประเทศเยอรมนี
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562...[Read More]
21 มกราคม 62
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562...[Read More]