VISA Extension Request                        

12 ธันวาคม 61
ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวง DIKTI ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนิเทศนั...[Read More]
KKU Scholarships
More

24 สิงหาคม 61
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ UHM ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับคัดเลือกอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ UHM ประจำปีการศึกษา 2562 ...[Read More]
12 กรกฎาคม 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 (งวดที่ 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 (งวดที่ 1)...[Read More]
Newsletter
Moreข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน