24 พฤศจิกายน 65
มข. ร่วมประชุม 2022 SATU Presidents’Forum , National Cheng Kung University, Taiwan เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ด้าน Sustainable All...[Read More]
General Scholarships
More

17 พฤศจิกายน 65
เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566 -2567 : China Scholarship Council (CSC) 2023-2024
ด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ว่ารัฐบาลจีนได้เสนอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256...[Read More]
15 พฤศจิกายน 65
Binocs Emerging Leaders Scholarship 2023
ด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากบริษัท Binoc ผู้ให้บริการเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล (crypto) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ แลกเป...[Read More]
9 พฤศจิกายน 65
Call for YNU Spring Program 2023 online ณ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น
เนื่องด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่นกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเ...[Read More]


Research Grants
More

17 สิงหาคม 65
เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-lndia Research Training Fellowship (AIRTF) 2022
สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-lndia Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 ...[Read More]
30 พฤษภาคม 65
ทุนสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
คณะที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มที่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายัง กองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ...[Read More]
11 มีนาคม 65
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2565
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2565...[Read More]
19 ตุลาคม 64
ทุนการศึกษาและวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย "Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET" ประจำปี 2565
เปิดรับสมัครทุนจากรัฐบาลประเทศออสเตรีย "Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET" ประจำปี 2565...[Read More]Newsletter
Moreข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน