» General Public Relations

19 กันยายน 61
โครงการ Leadership Training Program at the UN เสนอชื่อมายังกองการต่างประเทศภายในวันที่ 26 กันยาย...[Read More]
22 สิงหาคม 61
เปิดรับสมัครโครงการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย) IAESTE Thailand โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้า...[Read More]
15 พฤษภาคม 61
ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบ IELTS Mock Test สมัครและชำระมัดจำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พ.ค. 256...[Read More]