2 มิถุนายน 66
นักวิจัยมข.เราเตรียมความพร้อม “พิชิตทุน Mekong Lancang 2566” เพื่อผลักดันค่าคะแนนการจัดอันดับ World University ...[Read More]


Research Grants
More

17 สิงหาคม 65
เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-lndia Research Training Fellowship (AIRTF) 2022
สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-lndia Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 ...[Read More]
30 พฤษภาคม 65
ทุนสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
คณะที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มที่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายัง กองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ...[Read More]
11 มีนาคม 65
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2565
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2565...[Read More]Newsletter
Moreข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน