19 กันยายน 61
โครงการ Leadership Training Program at the UN เสนอชื่อมายังกองการต่างประเทศภายในวันที่ 26 กันยาย...[Read More]
22 สิงหาคม 61
เปิดรับสมัครโครงการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย) IAESTE Thailand โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้า...[Read More]


General Scholarships
More

8 พฤศจิกายน 61
ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ(JCC) ประจำปีการศึกษา 2561
จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ...[Read More]

KKU Scholarships
More

24 สิงหาคม 61
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ UHM ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับคัดเลือกอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ UHM ประจำปีการศึกษา 2562 ...[Read More]
12 กรกฎาคม 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 (งวดที่ 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 (งวดที่ 1)...[Read More]


Research Grants
More

22 มีนาคม 61
MARIE SKLODOWSKA-CURIE (MSCA) FELLOWSHIPS CALL FOR APPLICATION!!
MSCA Individual Fellowships. An Opportunity for ASEAN Researchers to Spend Up to 2 Years at a Lab in Europe. Call Opens 12 April, 2018 and Deadline is...[Read More]
7 มีนาคม 61
The Academic Writing Residency Programme in Bellagio Center 2018
The call for applications to “the Academic Writing Residency Programme in Bellagio Center” is now open until May 1, 2018...[Read More]Newsletter
Moreข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน