23 มีนาคม 66
มข. จัดกิจกรรม KKUiLT หัวข้อ Fostering a Community of Practice with Tweet Chat and Other Techniques การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (KM) และการใช้สื่อ Twitte...[Read More]
21 มีนาคม 66
มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม MOU ขยายความร่วมมือร่วมกับ MCUT ไต้หวัน เนื่องในโอกาสเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและพิธีลงนามบันทึ...[Read More]


20 มีนาคม 66
การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู...[Read More]
Research Grants
More

17 สิงหาคม 65
เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-lndia Research Training Fellowship (AIRTF) 2022
สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-lndia Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 ...[Read More]
30 พฤษภาคม 65
ทุนสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
คณะที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มที่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายัง กองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ...[Read More]
11 มีนาคม 65
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2565
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2565...[Read More]
19 ตุลาคม 64
ทุนการศึกษาและวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย "Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET" ประจำปี 2565
เปิดรับสมัครทุนจากรัฐบาลประเทศออสเตรีย "Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET" ประจำปี 2565...[Read More]Newsletter
Moreข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน