VISA Extension Request                        

KKU Scholarships
More

24 Aug 61
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ UHM ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับคัดเลือกอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ UHM ประจำปีการศึกษา 2562 ...[Read More]
12 July 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 (งวดที่ 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 (งวดที่ 1)...[Read More]
Newsletter
Moreข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน