» NEWS

6 มิถุนายน 67
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจีนเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจีนเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร...[Read More]
31 พฤษภาคม 67
จีนรุดสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนกับมข. จีนรุดสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนกับมข....[Read More]
28 พฤษภาคม 67
มข. เดินหน้าร่วมมือกับม.แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มข. เดินหน้าร่วมมือกับม.แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา...[Read More]
24 พฤษภาคม 67
ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมงาน ASEAN Prize Symposium 2024 ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมงาน ASEAN Prize Sym...[Read More]