» NEWS

21 มีนาคม 62
ผู้บริหารด้านการต่างประเทศพบปะเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านบรรยากาศ ความเป็นนานาชาติแ...[Read More]
21 มีนาคม 62
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป. ลาว เยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น การมาเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแลกเ...[Read More]