» NEWS

22 เมษายน 62
อาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย ดูงาน มข. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร...[Read More]
29 มีนาคม 62
ธนาคาร SMBC มอบทุนการศึกษานักศึกษา ม. ขอนแก่น คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา SMBC ได้พิจารณาอนุมัต...[Read More]
29 มีนาคม 62
การอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานร...[Read More]
21 มีนาคม 62
ผู้บริหารด้านการต่างประเทศพบปะเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านบรรยากาศ ความเป็นนานาชาติแ...[Read More]
21 มีนาคม 62
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป. ลาว เยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น การมาเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแลกเ...[Read More]