» General Scholarships

20 พฤศจิกายน 62
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563-2564
สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 4-5 เดือน โดยเริ่มเรียนใ...[Read More]
20 พฤศจิกายน 62
ทุน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563
โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป ...[Read More]
5 พฤศจิกายน 62
ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ(JCC) ประจำปีการศึกษา 2562
โดยจัดสรรทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาต่างๆและทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ...[Read More]
4 พฤศจิกายน 62
China Medical University (CMU) Scholarship 2020,Taichung Taiwan
China Medical University Call for 2020 Spring Semester Admissions (Graduate Programs only) ...[Read More]
30 ตุลาคม 62
ทุนฟูจิโมโต ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครวันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562...[Read More]