» General Scholarships

28 พฤศจิกายน 66
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประจำปี 2567 ณ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่นให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEX...[Read More]
22 พฤศจิกายน 66
รับสมัครทุนการศึกษา SMBC ประจำปี 2566-2567
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก ธนาคาร เอส เอ็ม บี ซี (SMBC SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา SMBC Global Fo...[Read More]
19 พฤศจิกายน 66
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประจำปี 2567 ณ Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่นให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครเข้ารับทุนรัฐบาล...[Read More]
19 พฤศจิกายน 66
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประจำปี 2567 ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่นกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (J...[Read More]
8 พฤศจิกายน 66
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) ประจำปีการศึกษา 2566
ด้วยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ ฯ ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ...[Read More]
6 พฤศจิกายน 66
มาแล้ว!! UMAP Discovery Camp 2024-Discover Indonesia กิจกรรมบรรยายและทัศนศึกษาที่อินโดนีเซีย
ด้วยสำนักงานเลขาธิการ UMAP กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Winter Discovery Camp 2024 - Discover Indonesia ร...[Read More]