» General Scholarships

3 มีนาคม 65
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Tokyo Gakugei University Exchange Program และ CAMPUS Asia Program for April 2022
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2565 ซึ่งกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนเมษายน 2565 – กันยานน 2565 โดยมีร...[Read More]
1 มีนาคม 65
ประชาสัมพันธ์โครงการ Inalco's 2022/2023 International Student Exchange Program ณ ประเทศฝรั่งเศส
ด้วย Institut nationaldes langues et civilisations orientales ประเทศฝรั่งเศส ให้เสนอชื่อนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะ...[Read More]
1 มีนาคม 65
ประชาสัมพันธ์โครงการ 2022 Ewha International Co-Ed Summer College ประเทศเกาหลีใต้
ด้วย Ewha Womans University of Seoul ประเทศเกาหลีใต้ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ 2022 Ewha International CO-Ed Summer College ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวัน...[Read More]
25 กุมภาพันธ์ 65
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา“JAPANESE STUDIES PROGRAM 2022” ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น
ด้วย Oita University ประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ “Japanese...[Read More]
25 กุมภาพันธ์ 65
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา“JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE PROGRAM 2022 - 2023” ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น
ด้วย Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ “Kana...[Read More]