» KKU Scholarships

15 กุมภาพันธ์ 62
ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562...[Read More]
24 สิงหาคม 61
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ UHM ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับคัดเลือกอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ UHM ประจำปีการศึกษา 2562 ...[Read More]