» การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" (2661 Views)

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กำหนดจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอึดมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 22 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งใบสมัครได้ที่ daxuehanyuqiao@clecbkk.org ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Ms. Xie Jiahui ผู้ประสานงานของศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ

*การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ CLEC จพแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้เข้าประกวดทราบในโอกาสแรก

เอกสารเพิ่มเติม

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 12 พฤษภาคม 66