» สรุปรายชื่อแหล่งทุนภายนอกต่างประเทศ: 2561-2565

สรุปรายชื่อแหล่งทุนภายนอกต่างประเทศแบ่งตามประเภทของแหล่งทุน: 2561-2565

1. Company
Funding
: C

1

Nitto Denko Asia Technical Centre Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์

 

2

DAI Global, LLC

 

3

Eastman Chemical Asia Pacific Pte, Ltd. ประเทศสิงคโปร์

 

4

Kemin Industries (Asia) Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์

 

5

Phibro Animal Health Ltd. (Israel)

 

6

Mitsubishi Cooperation, Japan

 

7

บริษัท Vilmorin & Cie ประเทศฝรั่งเศส

 

8

Ajinomoto Co., (Thailand), Ltd.

 

 

 

2. Government Funding: G

1

United Nations Environment Program (UNEP)

 

2

ERASMUS+ (Programe of the European Commission EC)

 

3

European Union (EU) / Horizon

 

4

The Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand
 (Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund)

 

5

Newton Fund (Mobility Grant)

 

6

Newton Fund (Institution Linkt)

 

7

National Institutes of Health (NIH)

 

8

Wellcome Trust, UK

 

9

Economy and Environment Partnership for Southeast Asia (EEPSEA), University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)

 

10

Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund (MKCF)

 

11

Massachusetts General Hospital (MGH) / NIH

 

12

Canadian Institute of Health Research (CIHR)

 

13

Health Science University of Hokkaido

 

14

Education University of Hong Kong

 

15

Australian National University

 

16

JSPS Core to Core Program (Type B),
University of the Ryukyus, Japan

 

17

World Bank

 

18

Swedish Inl. Development Cooperation Agency (Sida)

 

19

Thailand International Cooperation Agency (TICA)

3. NGO Funding:

1

International Centre for Not-For-Profit Lawa, Inc., USA

 

2

 Lien Foundation/
Nanyang Environment and Water Research Institute (NEWRI)

 

3

มูลนิธิ Chevron U.S.A INC, a Pennsylvania Cooperation ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

4

Smile Train, Inc.

 

5

Kurita Water & Environment Foundation, Japan

 

6

The Foundation for AIDS Research (amfar), USA