» ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ UHM ประจำปี 2562 (979 Views)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์เปิดรับคัดเลือกอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ UHM ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดสาขาที่เวบไซต์ https://manoa.hawaii.edu/graduate/content/graduate-programs

ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารตามที่กำหนดไปยัง กองการต่างประเทศ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

และดาวน์โหลดใบสมัครทุนดังไฟล์แนบ

https://drive.google.com/drive/folders/1MT9d3YgUm0dE0FrPgga0I745sEn8UBPU?ogsrc=32

 

 


Poster : เสาวณีย์ นามทะจันทร์ [Ms. Saowanee Namthachan] | 24 สิงหาคม 61