» รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2021– Spring 2022) (1381 Views)ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2021 – Spring 2022)     

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดและกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศตามวันที่กำหนด ดังนี้
            
1.เข้าศึกษาในภาคการศึกษาเมษายน  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563                                
            
2. เข้าศึกษาภาคการศึกษาตุลาคม      ส่งใบสมัครภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไวกับ Yamagata University ต่อไป

>>เอกสารดาวน์โหลด<<

 


 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 16 ตุลาคม 63