» เปิดรับสมัคร Online Exchange Program (April 2022) ณ MIE University ประเทศญี่ปุ่น (345 Views)ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่นให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ  MIE University Online Exchange Program ประจําปี 2565
โดยกำหนดเข้าศึกษาในเดือนเมษายน 2565
ดังมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้          

            1. Course for beginners: Communication in Japanese A – โดยผู้สมัครควรมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นอย่างดี         
            2. นักศึกษาผู้ที่เข้าร่วมตลอดระยะเวลาของโครงการจะได้รับ Academic transcript ซึ่งอาจสามารถใช้เป็น credit transfer ได้ ทั้งนี้ต้องตรวจสอบกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง
            3. ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)                 

เอกสารประกอบการสมัคร
            1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
            2. ผลการเรียนล่าสุด
            3. ผลทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น (หากมี) กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 3 ธันวาคม 64