» Silk Roads Youth Research Grant (1235 Views)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจาก สำนักงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน "Silk Roads Youth Research Grant" ครั้งที่ 3 จำนวน 12 ทุน แก่เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

รายละเอียเพิ่มเติม:  https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant-applicant-guidelines / https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant 

หรือเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  https://www.ops.go.th/th/ ในหัวข้อประกาศ > เลือกหนังสือแจ้งเวียน

สมัครได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

เอกสารดาวโหลด


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 19 พฤษภาคม 66