» ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายใต้ UMAP ประจำเดือนมีนาคม 2567 (945 Views)



ด้วย UMAP international Secretariat, Canada ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้

• UMAP Canada Scholarship Update 2024

UMAP Canada ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ UMAP Canada Scholarship รอบปีการศึกษา 2024-2025 ทุนการศึกษานี้จะเริ่มในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2024 จนถึง 31 มีนาคม 2025 โดยพิจารณาตามลำดับการสมัครเข้าร่วมรับทุนจนกว่าทุนจะหมด
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://kku.world/j7hcf

• Summer Short-term Programs

นักศึกษาในเครือข่าย UMAPสามารถที่จะเตรียมการจัด summer program จำนวน 7 แห่ง จากประเทศแคนาดา ไทย และเวียดนาม ที่ได้มีการแนบลิงค์มา โดยผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะถูกพิจารณาในการรับทุนการศึกษาระยะสั้นจาก UMAP Canada จำนวน 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ (125,000 บาทโดยประมาณ)

•  UMAP Discovery Camp
    -   Universiti Teknologi Brunei ได้มีการจัด Odyssey Summer Programme ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้สัมผัสกับประสบการณ์ผ่านกิจกรรมทางวัฒธรรมของประเทศบรูไน โดยจะมีกิจกรรมลงมือปฏิบัติ กิจกรรมในห้องเรียน และกิจกรรมนอกสถานที่ ในช่วงระยะเวลาวันที่ 3-15 กรกฎาคม 2024
หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 22 เมษายน 2024
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://kku.world/pz55s

     -  Universitas Airlangga – Indonesia เชิญชวนนักศึกษาจากนานาชาติ เข้าร่วม Discovery Camp: Airlangga Adventure หัวข้อเกี่ยวข้องกับ Protecting Marine Biodiversity ระยะเวลา วันที่ 25 สิงหาคม – 4 กันยายน 2567 หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://kku.world/theal


>>เอกสารแนบ<<


 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 13 มีนาคม 67