» IAESTE A.s.b.l. เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เข้าฝึกงานด้านเทคนิค ประจำปี 2566 (668 Views)

ด้วย IAESTE A.s.b.l. (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, Association-sans-but-lucratif) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2491 ณ Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก IAESTE A.s.b.l. กว่า 90 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสมาชิกผู้แทน ซึ่งโครงการมีวัตุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้มีโอกาสฝึกงานด้านเทคนิคด้วยการทำงานจริงในหน่วยงานภาคการศึกษา ดังนั้น IAESTE Thailand จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในหน่วยงานประจำปี 2566


คุณสมบัติ: นักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 3-4 หรือปริญญาโท-เอก
ระยะเวลา: อย่างน้อย 3 เดือน
รายละเอียดและการรับสมัคร: https://drive.google.com/file/d/1gCrvT8DUthdiqzjXsMSqoKwBLyuz3P-b/view?usp=sharing 

* หมายเหตุ หากหน่วยงานประสงค์รับนักศึกษาต่างชาติฝึกงาน จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ผู้ลงประกาศ: พราวแสง ภูสิงหา นักวิเทศสัมพันธ์


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 3 สิงหาคม 65