» Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม (134 Views)

กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ดำเนินโครงการ "Thailand Tomorrow คนรุ่ยใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม จัดกิจกรรมเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ในรูปแบบทีม 2-5 คน 

วัตถุประสงค์

เพื่อส่เสริมให้เด็กและเยาวชน ใช้ทักษะการจัดทำคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าในตนเอง ปลูกฝั่งสร้างจิตสำนึก สร้างกระแสให้เด็กและเยาวชน

คุณสมบัติผู้สมัคร 

เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี รูปแบบทีม 2-5 คน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 

ผู้สมัครจะได้เข้ารับการอบรมความรู้เบื้องต้นในการจัดทำคลิปวิดีโอไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครผ่านลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1GkotJa4hMcRGm0afq1y4F_zzdBYzgj1S ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 13 มีนาคม 66