» มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมพัฒนา ความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับ UEH University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (72 Views)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมต้อนรับผู้บริหารจาก UEH University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องในโอกาสเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

โดยอธิการบดีมหาวิทายาลัยขอนแก่นกล่าวว่ามีความยินดีจะส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยส่งเสริมสนับสนุให้คณะจับมือร่วมกันทำงานในหลายฝ่าย โดยใช้รูปแบบ การจับคู่เชื่อมความร่วมมือ ไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก ยิ่งไปกว่านั้น ทางวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมีโอกาสจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับทาง UEH มาก่อนแล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย

UEH เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ปัจจุบันมีหลักสูตรทางด้านการศึกษา อาทิ สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นต้น โดยได้มีการลงนาม MOU ในความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในขณะนี้


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 17 มีนาคม 66