» Korean Education Center: KEC (348 Views)

Korean Education Center: KEC ประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดงาน "Koewan Language Education Seminar in Thailand 2023"

ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ชั้น 8 ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมคาร์ลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ 

ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม Banhkok Hotel Lotus Sukhumvit 33 

เพื่อนำเสนอและอภิปรายเกี่นวกับการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย โดยขอเชิญผู้อำนวยการและครูสอนภาษาเกาหลีชาวไทยจากสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนสาธิตในสังกัด อว. ที่มีการเปิดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ 

หมายเหตุ

-ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ทั้ง 2 วัน

- KEC สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าที่พักและค่าตั๊วเครื่องบินโดยสารแก่ผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถลงทพเบียนได้ที่ Link  ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 8 กันยายน 66