» มข.เปิดบ้านต้อนรับทูต 6 ประเทศ จัดใหญ่ ‘The Colours of Africa 2023’ (570 Views)

ันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ  และสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย  จัดงาน The Colours of Africa 2023 และจัดการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาและเยี่ยมชมสถานศึกษา  โดยมี นายสุรพล  เพชรวรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ  นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย และคณบดีคณะทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย กล่าว Remarks  นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์  อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กล่าวเปิดการบรรยายทางวิชาการ  โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในแวดวงวิชาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสุรพล  เพชรวรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย

นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

นายสุรพล  เพชรวรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงการต่างประเทศ มีความยินดียิ่งที่จะสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกา ประจำประเทศไทย การบรรยายพิเศษความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา ‘The Colours of Africa 2023’ ในวันนี้ เพื่อสร้างความตระหนัก  เกี่ยวกับศักยภาพภูมิภาคแอฟริกา ในด้านการค้าและการลงทุน และเสริมสร้างความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแอฟริกา แก่ประชาชน ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสพิเศษครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้ง ของสหภาพแอฟริกา ซึ่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ไทย-แอฟริกาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยและการอุทิศตนเพื่อสังคม  มีความเข้มแข็งในด้านการวิจัย และมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางหลายแห่ง เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มีผลงานโดดเด่นในด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและโรคเขตร้อน จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน นักเรียน และชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ มข. ยังมีการเกษตรยั่งยืน และความปลอดภัยทางอาหาร และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องด้านชุมชนแอฟริกัน ทั้งได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในเชิงรุกร่วมกับประเทศในแอฟริกา เช่น การจัดอบรมนักศึกษาชาวแอฟริกัน กว่า 100 ราย ในระดับบัณฑิตศึกษา ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  Thailand International Cooperation Agency (TICA)  กว่า 2 ทศวรรษ  โดยได้ให้การฝึกอบรมด้านการเกษตรด้าน smart soil การจัดการน้ำ อาหารพื้นเมือง และความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคเขตร้อนและวิศวกรรมที่ Polytechnic of Namibia แอฟริกา  มีการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MoUs จำนวน 2 ฉบับ ร่วมกับสถาบันการศึกษาประเทศแอฟริกา และประเทศโมร็อคโก”

“ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวแอฟริกันจำนวน 3 คน เป็นนักศึกษาชาวแอฟริกาใต้ จำนวน 1คนศึกษาระดับปริญญาโท อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาจากประเทศไนจีเรีย จำนวน 1 คน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาจากประเทศอียิปต์ จำนวน 1 คน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ และยังมีศิษย์เก่าชาวแอฟริกัน ที่จบการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย” อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวในที่สุด

The Colours of Africa 2023 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยเป็นวิทยากร ในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้แก่ประชาชนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น และขยายโอกาสความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาคแอฟริกากับภาคเอกชนไทยของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  โดยในช่วงแรก เป็นการร่วมอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) ในหัวข้อ “วาระ ปี ค.ศ. ๒๐๖๓ ของสหภาพแอฟริกา (African Union Agenda 2063)” โดยเอกอัครราชทูตและอุปทูตแอฟริกาทั้ง 6 ประเทศ ประกอบด้วย นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย  นายคิปทิเนสส์ ลินด์ซีย์ คิมโวเล  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย  นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี  เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย   นายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์  เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย  นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา   เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย  นายอาชูร ซาลิม อาชูร อุมรอน  อุปทูตฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูตรัฐลิเบียประจำประเทศไทย   ในช่วงที่ 2 เป็นการบรรยายในหัวข้อ “คุณูปการของนายเนลสัน แมนเดลา ที่มีต่อภูมิภาคแอฟริกา” โดย นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

ภายหลังการบรรยาย คณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม  ศูนย์เรียนรู้ไส้เดือนดิน หมวดดินและปุ๋ย และหมวดประมง  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับว่า  ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศในการจัดงานบรรยายพิเศษ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :    ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์

ที่มา: https://th.kku.ac.th/157260/

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 15 กันยายน 66