» Meet KAISTians from Thailand on Feb 24 (260 Views)

Meet KAISTians from Thailand

ขอเชิญชวนน้องๆ นศ. และผู้สนใจ เตรียมพร้อมร่วมกิจกรรมกับมหาลัย KAIST " Information Session" เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สำหรับนักเรียนชาวไทย ในรอบ Fall 2024 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 11AM เวลาประเทศไทย, 1PM เวลาประเทศเกาหลี

รายละเอียดงาน: ชีวิตการเรียนที่ KAIST, การสมัครรับทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัย KAIST และอื่นๆ
ภาษา: ใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งงาน สามารถพูดคุยเป็นภาษาไทยได้ในช่วง Q&A
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนชาวไทยที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่ KAIST ในระดับปริญญาโท-เอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในเทอม Fall 2024
วิธีเข้าร่วม: ผู้ที่สนใจเข้าฟัง จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเท่านั้น โดยกรอก Google Form URL: 
http://tiny.cc/HCKTH-24

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม: 

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 6 กุมภาพันธ์ 67