» ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมงาน ASEAN Prize Symposium 2024 (72 Views)

ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน ASEAN Prize Symposium 2024 โดยได้รับเกียรติจากผู้ที่ได้รับราลวัล ASEAN Prize กล่าวถึงแนวทางแห่งความสำเร็จและให้กำลังใจกับเยาวชนอาเซียนในหลากหลายประเด็น 
นำโดยคุณสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute : MI) และตัวแทนทุกภาคส่วนในการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อขยายความร่วมมือในมิติต่างๆ ในอาเซียนต่อไป เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567  ณ โรงแรม Crown Plaza Vientiane นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ข่าว/ภาพ: ศูนย์อาเซียนศึกษา มข.


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 24 พฤษภาคม 67