» เปิดตัวหนังสือ E-Book ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น-นิวซีแลนด์ (42 Views)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2024 –สถาบันลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเปิดตัวหนังสือ E-book ที่ชื่อว่า “Diamond Jubilee: Khon Kaen University – New Zealand long lasting relationships” อย่างยิ่งใหญ่ งานนี้ได้รับเกียรติจากท่านโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำโขงร่วมเป็นสักขีพยาน ในการกล่าวเปิดงาน ท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมพิธีนี้ พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของงานในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และนิวซีแลนด์ โดยกล่าวถึงผลกระทบที่สำคัญจากการสนับสนุนของนิวซีแลนด์ที่มีต่อการพัฒนาของ มข. และภูมิภาค “นิวซีแลนด์ได้สนับสนุนความพยายามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ” ท่านเอกอัครราชทูตกล่าว “ความร่วมมือกับรัฐบาลและสถาบันต่างๆ ของนิวซีแลนด์ได้เพิ่มขีดความสามารถของ มข. อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลดีต่อการพัฒนาภูมิภาค โดยนิวซีแลนด์มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และสถาบันฯ ลุีมน้ำโขง และได้ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ ” E-book นี้ผลิตโดยชมรมศิษย์เก่านิวซีแลนด์ เพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จระหว่าง มข. และนิวซีแลนด์ สถาบันลุ่มน้ำโขง ที่เติบโตจากสถาบันฯ ในสังกัดมหวิทยาลัยขอนแก่น จนเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แสดงความขอบคุณต่อชมรมศิษย์เก่านิวซีแลนด์ สถาบันลุ่มน้ำโขง เจ้าหน้าที่สถานทูตนิวซีแลนด์ และเจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของ มข. ทุกคนที่มีส่วนร่วมใน E-book นี้ งานนี้ได้ปิดท้ายด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนิวซีแลนด์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือกันต่อไปและเติบโตไปด้วยกันในอนาคต

ข่าว: วิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 9 กรกฎาคม 67