» ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบ IELTS Mock Test (629 Views)

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท IDP จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับชาว มข. ด้วยการจัดสอบ IELTS Mock Test ซึ่งเป็นการจำลองการเข้าสอบด้วยสถานการณ์จริง ข้อสอบจริงจากสถาบันผู้จัดสอบและออกข้อสอบ IELTS โดยตรง

รับทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็นรอบเช้า-บ่าย รอบละ 30 คน

สมัครและชำระมัดจำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พ.ค. 2561

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.kku.ac.th/ielts


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 15 พฤษภาคม 61