» บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น รับสมัคร เจ้าหน้าที่กราฟฟิคด้านมัลติมีเดีย จำนวน 1 ตำแหน่ง (609 Views)

บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
รับสมัคร
เจ้าหน้าที่กราฟฟิคด้านมัลติมีเดีย จำนวน 1 ตำแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ MOTION GRAPHIC,TITLE,KEYSCENE และงานภาพเคลื่อนไหวต่างๆ

คุณสมบัติ ชายหรือหญิง 
วุฒิ ปริญญาตรี
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
ส่งเอกสารสมัครงานและ RESUME มาที่ CHAROEN1312@GMAIL.COM


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 15 มิถุนายน 61