» ผู้บริหาร มข. พัฒนาความร่วมมือกับ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย (544 Views)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Ms. Hazel Rands, Acting director, International Programs, School of Nursing and Midwifery และคณะจาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชุมหารือด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงโอกาสในการจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Griffith University ต่อไปในอนาคต

 

ข่าว: พราวแสง ภูสิงหา นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ

รูป: สาขิน ขาวไชยมหา นักสารสนเทศ กองการต่างประเทศ


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 29 พฤศจิกายน 61