» มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายความร่วมมือ กับ Coventry University ประเทศสหราชอาณาจักร (219 Views)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 2 อาคารสิริคุณากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากคณะแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคุณวรรษิษฐ์ จาติกวณิช ตำแหน่ง CEO, Loxley Simulation Technology Company Thailand พร้อมผู้ติดตามในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Coventry University ประเทศสหราชอาณาจักร ในหัวข้อ “Simulation Technology in education Proposes for incident command and disaster management” โอกาสนี้ ได้ประชุมวางแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน ทั้งในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านวิชาการ การวิจัย ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

ข่าว : สิรินญา สิทธิมงคล นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ
ภาพ : สาขิน ขาวไชยมหา นักสารสนเทศ กองการต่างประเทศ


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 29 พฤศจิกายน 61