» กองการต่างประเทศจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (241 Views)

วันที่ 16 มกราคม 2562 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาของหน่วยงานต่างๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพบปะพูดคุยกับนักศึกษานานาชาติคนอื่นๆ  และยังเป็นการต้อนรับนักศึกษานานาชาติที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  นางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน  โดยกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแนะนำ นักวิเทศสัมพันธ์จากกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ   การบรรยายจากบัณฑิตวิทยาลัย   การบริการจากห้องสมุด   การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติ การต่ออายุ VISA  การทำประกันสุขภาพ  และกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติ   ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 20  คน จาก กัมพูชา จีน เม็กซิโก อินโดนีเซีย เวียดนาม และ เนปาล เป็นต้น

 

ข่าว: พราวแสง ภูสิงหา
ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 16 มกราคม 62