» เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (350 Views)

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม W301 ชั้น3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณาจารย์และนักศึกษาจำนวนมากให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “The European Union in the World and EU-Thai Relations” โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดกว้างในหลายประเด็น รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป นับเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ บุคลากร มข.เป็นอย่างมาก การบรรยายครอบคลุมประเด็นทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนในไทยและสหภาพยุโรป ซึ่งมีนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ และอาจารย์ให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 

 ข่าว : สิรินญา สิทธิมงคล
 ภาพ : สาขิน ขาวไชยมหา

 

 

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 1 ตุลาคม 62