» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (246 Views)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาสเปนให้การต้อนรับ H.E. Mr. Hector Conde Almeida เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา ประจำประเทศไทย  ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “Cuba and Thai-Cuba relations” โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นับเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ บุคลากร มข. เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น H.E. Mr. Hector Conde Almeida ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พร้อมด้วย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล      ผศ.นพ.ดร.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ และนางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการบริการแพทย์และโรงพยาบาล  การศึกษาสภาพแวดล้อมบริบทด้านมนุษยศาสตร์และสังคม    รวมถึงการแสดงความคิดเห็นด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัลอีกด้วย

ข่าว : สิรินญา สิทธิมงคล                                                                                                                                                                 
ภาพ : สาขิน ขาวไชยมหา


 

 


Poster : สิริญญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 18 ตุลาคม 62