» ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยภายนอกต่างประเทศเชิงบูรณาการ (63 Views)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 อาคารสิริคุณากร ฝ่ายการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม จัดประชุมแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยภายนอกต่างประเทศเชิงบูรณาการ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงผิวพรรณ มาลีวงษ์ โดยประเด็นสำคัญในการประชุมหารือได้แก่ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการทุนวิจัยภายนอกประเทศ, Gap analysis, โครงการ Clinic สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่, ช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักวิจัยที่ต้องการขอทุนภายนอกประเทศ และแนวปฎิบัติในการ Interim Report และ Audit

 

ข่าว/ภาพ: จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 25 มิถุนายน 63