» ชมรมนักศึกษาต่างชาติอินโดนีเซียจัดการเลือกตั้งประธานชมรมนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย ประจำปี2563/2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (79 Views)

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร พิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PERMITHA KKU) ได้ร่วมกันจัดการประชุมครั้งสำคัญเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่ ประจำปี 2563/2564 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนประมาณ 30 คน ทั้งผ่านทาง online และ offline โดยมี Mr.Ade Danova เป็นประธานในการจัดประชุมหารือในครั้งนี้

การประชุมได้เริ่มต้นด้วย Mr.Uki Wulanggita กล่าวถึงที่มาและจุดประสงค์ของการจัดการประชุม จากนั้น Mr.Nurhadi Eko Firmansyah ประธานชมรมนักศึกษาอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Permitha KKU) ประจำปี 2563/2564 ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และต่อด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของ Mr. Ade Danova ประธานชมรมนักศึกษาอินโดนีเซีย ในประเทศไทย (Permitha) ประจำปี 2563/2564

โดยการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นการร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับขั้นตอนของการพิจารณาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นประธานชมรมคนต่อไป ในส่วนที่สองเป็นการกล่าวถึงรายงานประจำปีของชมรมนักศึกษาอินโดนีเซียของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชมรม (Permitha KKU) กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการชี้แจงถึงวิสัยทัศน์และภารกิจให้ผู้สมัครเลือกตั้งรับทราบ ซึ่งมีผู้สมัครทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.Mr.Puguh Novi Arsito 2.Mr.Muhamad Zulfatul A'la และ 3.Ms. Andi Retno Budiarty N. และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานชมรมนักศึกษาอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Permitha KKU) ประจำปี 2563/2564 ได้แก่ Mr. Puguh Novi Arsito

นอกจากนี้ก่อนการปิดการประชุม ยังได้มีการมอบเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในฐานะตำแหน่งของประธารชมรม Permitha KKU ให้กับประธานคนใหม่ และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากทางประเทศอินโดนีเซียและผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอีกด้วย

 ข่าว : Yudha Puratmaja

แปลและเรียบเรียง : สิรินญา สิทธิมงคล

ภาพ:  Yudha Puratmaja / PERMITHA


Poster : สิริญญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 19 กรกฎาคม 63