» กองการต่างประเทศ มข. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563- สร้างความสัมพันธ์นานาชาติ ไร้พรมแดน (62 Views)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 -11.00 น. กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษารู้จักกันอย่างไร้พรมแดน และเป็นการแนะนำหน่วยงานที่ให้บริการ นศ. ต่างชาติ ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้การกล่าวต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนี้ บรรยากาศการปฐมนิเทศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมีนักศึกษาต่างหลากหลายประเทศเข้าร่วม อีกทั้งยังได้รับทราบบริการจาก กองการต่างประเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักเทคโนโลยี และสำนักหอสมุด

ข่าว พราวแสง ภูสิงหา

ภาพ พราวแสง ภูสิงหา


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 22 กรกฎาคม 63