» ทุนฝึกอบรมออนไลน์ รัฐบาลอินเดีย (207 Views)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) ได้รับแจ้งจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ว่ารัฐบาลอินเดีย เปิดรับสมัครทุนการฝึกอบรมออนไลน์เพิ่มเติม ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Coopration (ITEC) หรือ e-ITECF Programme ในหลักสูตร Data Science and Big Data Analytics ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2565

ศึกษาข้อมูลและสมัครออนไลน์: https://itecgoi.in/e-itec

ส่งสำเนาการสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 

เอกสารเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1ZegWRHO-nWloXRjbx7NQUjHFaFyzdaUO/view?usp=sharing

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 22 พฤศจิกายน 64