» ประชาสัมพันธ์ Global Study Online program 2022 Spring (363 Views)เนื่องด้วย Business Association of University Co-operatives ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการ
“Global Study Online program 2022 Spring” งานจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ.2565
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือเดินทางไปทำงานยังประเทศญี่ปุ่น ด้วยการฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า
ดังมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
1.Course A :  Feb 6,2022 -  Feb 10,2022 (5 days)
2.
Course B : Feb 13,2022 - Feb 16,2022 (4 days)
3.Course C : March 6,2022 - March 10,2022 (5 days)
4.Course D : March 13,2022 - March 17,2022 (5 days)


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://campussupport.co.jp/global_eng_autumn/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงก่อนวันเปิดหลักสูตรอย่างน้อย 2 วัน
**ไม่เสียค่าใช้จ่าย*
*
หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณสิรินญา สิทธิมงคล นักวิเทศสัมพันธ์
กองการต่างประเทศ โทร. 043-202059 ภายใน 42090 หรือ Email : sirisit@kku.ac.th

>>เอกสารดาวน์โหลด<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 25 พฤศจิกายน 64