» เสวนาออนไลน์ “โอกาสและผลกระทบเชิงบวกในอนาคตของโครงการรถไฟลาว-จีน ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น” (212 Views)

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่ง สปป.ลาว (The Young Entrepreneurs Association of Laos) 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ระหว่างประเทศ หัวข้อ “โอกาสและผลกระทบเชิงบวกในอนาคตของโครงการรถไฟลาว-จีน ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น”

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. 
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

กำหนดการ: https://kku.world/laos21

ลงทะเบียน: https://kku.world/26aos-1


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 25 พฤศจิกายน 64