» ประชุมกรรมการวิเทศสัมพันธ์ 2559

 

เอกสารประกอบการประชุมกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559

► ครั้งที่ 6 / 2559 [15 พฤศจิกายน 2559] 
ครั้งที่ 5 / 2559 [20 กันยายน 2559]   

► ครั้งที่ 4 / 2559

► ครั้งที่ 3 / 2559

► ครั้งที่ 2 / 2559

► ครั้งที่ 1 / 2559