» ทุนสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ (929 Views)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มีศักยภาพสากล กองการต่างประเทศจึงได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ

 

>>เอกสารดาวน์โหลด<<


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 12 มิถุนายน 61