» รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 (งวดที่ 1) (3921 Views)

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1576/2561) ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561: เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 (งวดที่ 1)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1697/2561) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561: เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 (งวดที่ 1 เพิ่มเติม)


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 12 กรกฎาคม 61