» ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (1118 Views)

ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดใด เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ajinomotofoundation.or.th/post-japan-10/ 
 

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
ผู้ขอรับทุนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเอกใดๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ และสาขาสัตวแพทยศาสตร์) และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ตามที่มูลนิธิกำหนด
มูลค่าทุนการศึกษา
1) นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)
2) นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี)
3) ค่าธรรมเนียมการสอบ, ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา (จ่ายเต็มจำนวนตามจริง)
4) ค่าตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น (จ่ายเต็มจำนวนตามจริง เทียบเท่ากับมูลค่าตั๋วที่นั่งชั้นประหยัด)

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2562

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 19 ธันวาคม 61