» ทุน Chevening ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโทจากรัฐบาลอังกฤษ ประจำปี 2020/2021 (926 Views)

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน Chevening จากรัฐบาลอังกฤษ ประจำปี 2020/2021 เป็นทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นผู้นำของโลกในอนาคต

1. คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น
- มีสัญชาติไทย และมีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา
- มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 ตามระบบอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
- มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับเทียบเท่า IELTS 6.5 ขึ้นไป
- ได้รับการตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Offer) จากมหาวิทยาลัยที่ยื่นสมัคร
- มีศักยภาพความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ

2. มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าเล่าเรียน , ค่าใช้จ่ายรายเดือน , ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ , ค่าสมัครวีซ่า
- ค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมของ  Chevening ที่จะจัดในสหราชอาณาจักร

3. ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท โดยสามารถเลือกหลักสูตรที่มีมากกว่า 12,000 หลักสูตรจาก 150 มหาลัยในอังกฤษ

4. วิธีการสมัคร/ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.chevening.org/apply/ or https://www.chevening.org/scholarship/thailand/

5. ปิดรับสมัคร: 5 พฤศจิกายน 2562


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 15 ตุลาคม 62