» เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมการแข่งขัน The Airlangga Flatten the Curve Competition (AFCC) 2020 (230 Views)ด้วย มหาวิทยาลัย Universitas Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเข้าร่วมการแข่งขัน The Airlangga Flatten the Curve Competition (AFCC) 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาต่างชาติทั้งในอินโดนีเซียและต่างประเทศสนับสนุนความพยายามในการยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ Covid-19
โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. Short Video
2. Essay
3. Poster
เยาวชนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนสมัครได้ที่ : bit.ly/guideafcc

หมดเขตการรับสมัคร : จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
 


Poster : สิริญญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 5 พฤษภาคม 63