» โครงการ Kyungpook National University ONLINE SUMMER SCHOOL 2020 ณ สาธารณรัฐเกาหลี (259 Views)


ด้วย กองการต่างประเทศได้รับแจ้งจาก Kyungpook National University สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปิดเทอมภาคฤดูร้อน Kyungpook National University ONLINE SUMMER SCHOOL 2020 เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความหลากหลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2563  (2 สัปดาห์)                                                                                                                                                           

1. คุณสมบัติผู้สมัคร :           ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ shorturl.at/gtvCS

2. สิ่งที่จะได้รับ:                  Transcript (3 credit earning) and Certificate of Attendance

3. หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563

>>เอกสารดาวน์โหลด<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 15 กรกฎาคม 63